gélì 蛤蜊是一种生长在浅海边的海货。它的壳质坚厚,略呈三角形,壳长一般不超过6厘米,壳表面黄绿色或黄褐色,并具深浅交替的放射状彩纹。壳顶常呈剥蚀状,白 色。生长线明显,呈四线形,在壳顶处细密,三边缘逐渐增粗。内韧带黄褐色。左右壳各具主齿2枚,左壳前后各1枚片状侧齿,右壳前后各1枚双片侧齿。壳内面 白色或带蓝紫色,外套痕明显,外套窦深而钝。这和南方见到的黄沙大蚬有点相似,黄沙大蚬壳外有一圈圈的罗纹,生长在河滩边上是河鲜。
青岛的独特海产品是蛤蜊。 蛤蜊的中文名叫杂色蛤仔,在青岛附近,它主要产于胶州湾内,栖息在潮间带中、下区以下的泥沙滩海底,以干潮线以下产量最多。其栖息于泥沙中的深度,一般都 不超过自己身体长度的2倍。每逢阴历的初一、十五,落大潮后人们多去海滩挖掘这一海味来解馋。大量生产则用挖蛤蜊船在深水处采捕。
蛤蜊不仅味道鲜美,而且它的营养也比较全面,实属物美价廉的海产品。它含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、铁、钙、磷、碘、维生素、氨基酸和牛黄酸等多种成 分,是一种低热能、高蛋白,能防治中老年人慢性病的理想食品。
蛤蜊味咸寒,具有滋阴润燥、利尿消肿、软坚散结作用。《本草经疏》中记载:"蛤蜊其性滋润而助津液,故能润五脏、止消渴,开胃也。咸能入血软坚,故主妇人血块及老癖为寒热也。"现在除这种传统用法外,还对蛤蜊组织进行化学提取,提取物称为蛤素。动物实验证明,蛤蜊对小鼠的肉瘤和腹水瘤都有抑制作用和缓解作用。 现代医学认为,蛤蜊肉炖熟食用,一日三次可治糖尿病;蛤蜊肉和韭菜经常食用,可治疗阴虚所致的口渴、干咳、心烦、手足心热等症。
常食蛤蜊对甲状腺肿大、黄疽、小便不畅、腹胀等症也有疗效。 (《本草经集注》)
【异名】吹潮(《动物学大辞典》),沙蛤、沙蜊(《泉州本草》)。
【来源】为蛤蜊科动物四角蛤蜊或其他种蛤蜊的肉。
【动物形态】四角蛤蜊 贝壳2片,坚厚,略呈四角形。壳长36~48毫米,高34~46毫米,宽度约当高的4/5。左右两壳相等。壳顶尖,略向前屈,位于贝壳背缘中部稍向前端。 壳面中部膨胀,向前、后及近腹缘急遽收缩,致前、后缘多少形成肋状,小月面和楯面心脏形。壳面生长纹明显粗大,形成凹凸不平的同心环纹。贝壳具壳皮,顶部 白色或淡紫色,近腹面为黄褐色,腹面边缘常有一极狭的黑色环带。贝壳内面灰白色。铰合部宽大。左壳具1个分叉的主齿;右壳有2个排列成八字形的主齿;侧齿 发达,均成片状。外韧带小,淡黄色,内韧带极发达,黄褐色。外套痕清楚,接近腹缘,外套窦不甚深,末端钝圆。前闭壳肌痕稍小,呈卵圆形,后闭壳矶痕稍大, 近四形。外套膜边缘双层,内缘有分枝的小触手。水管为黄白色,末端具触手。足部发达,侧扁,呈斧状。 生活于浅海泥沙滩中,我国沿海均有分布。
本动物贝壳制成的粉(蛤蜗粉)亦供药用,另详专条。
【采集】全年均可捕捉。
【化学成分】食部每100克含水分80克,蛋白质10.8克,脂肪1.6克,碳水化物4.6克,灰分3克,钙37毫克,磷82毫克;铁14.2毫克,维生 素A400国际单位,硫胺素0.03毫克,核黄素0.15毫克,尼克酸1.7毫克;每公斤干蛤含碘2400微克。又食部每100克含抗坏血酸5毫克。
【性味】咸,寒。 ①《嘉佑本草》:"冷,无毒。" ②《日用本草》:"味咸,寒,无毒。" ③《饮膳正要》:"味甘,大寒,无毒。" 【归经】《本草经疏》:"入足阳明经。"
【功用主治】滋阴,利水,化痰,软坚。治消渴,水肿,痰积,癣块,瘿瘤,崩、带,痔疮。 ①《本草经集注》:"煮之醒酒。" ②《嘉佑本草》:"润五脏,止消渴,开胃,解酒毒,主老癖能为寒热者,及妇人血块,煮食之。" ③《医林纂要》:"功同蚌蚬,滋阴明目。" ④《本草求原》:"消水肿,利水,化痰,治崩带,瘿瘤,五痔。" ⑤《泉州本草》:"主治黄疸,小便不利,腹胀,诸淋。" 【用法与用量】内服:煮食。 【名家论述】《本草经疏》:"蛤蜊其性滋润而助津液,故能润五脏,止消渴,开胃也。咸能入血软坚,故主妇人血块及老癖为寒热也。"